Amor Vincit Omnia winnende gedicht gedichtenwedstrijd

Heiloo – Voorafgaand aan het Valentijnsconcert op zondag 18 februari is er door de organisatie  van het concert een gedichtenwedstrijd georganiseerd waarbij  burgers van Heiloo en omstreken liefdesgedichten in konden sturen.

Een deskundige jury heeft uit de ingestuurde gedichten beoordeeld op originaliteit, oorsprong, vorm en inhoud.

Amor Vincit Omnia

Het winnende gedicht is  het gedicht Amor Vincit Omnia (liefde overwint alles) geschreven door Geert Booij. De schrijver van het winnende gedicht krijgt twee gratis toegangskaarten en mag tijdens het concert zelf zijn gedicht  voordragen.

 

Valentijnsconcert Eensgezindheid & Mezzosopraan Maartje de Lint

Heiloo – Op zondagmiddag 18 februari geeft Muziekvereniging Eensgezindheid onder leiding van haar nieuwe dirigent Frank Bollebakker een  Valentijnsconcert in Cultureel Centrum de Strandwal te Heiloo.  Het wordt een concert dat heel veel mooie “liefdesmuziek” brengt  zoals Concerto d’ Amore, Greensleeves, Perhaps Love, Amor en All You Need is Love.

Zoete harmonieën

Tijdens dit Valentijnsconcert wordt de romantiek van de muziek en de liederen uit heden en verleden met tekst verbonden door prikkelende voordrachten en liefdesgedichten die voorafgaand aan het concert aangedragen kunnen worden door het publiek.  Het grootorkest van Eensgezindheid speelt tijdens dit concert muziekstukken van diverse componisten uit heden en verleden, verrassende arrangementen en zoete harmonieën.

 

valentijnsconcert
Het grootorkest bij het Klank & Kleur concert in Cultureel Centrum De Strandwal

Maartje de Lint

Tijdens dit Valentijnsconcert zal ook een bijzonder gastoptreden plaatsvinden door alt- en mezzosopraan Maartje de Lint.  Maartje de Lint staat al meer dan 25 jaar op het opera- en concerttoneel. Zij studeerde op het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, in Parijs en in de USA. Zij is een veelgevraagd solist en heeft naast de klassieke opera ook een voorliefde voor het lichtere Nederlandstalige repertoire.  Tijdens dit concert zal zij met haar romantische liederen op interactieve wijze contact zoeken met het publiek dat zij ook mag meezingen. Door het activeren van ons ultieme instrument, de stem, weet zij en vitale verbinding tot stand te brengen tussen verborgen herinneringen en het heden.

Valentijnsconcert
Maartje de Lint als moeder overste met ‘Climb Every Mountain’ uit de Sound of Music

Gedichtenwedstrijd

Voorafgaand aan het concert wordt  er een wedstrijd georganiseerd waarbij  liefdesgedichten ingestuurd kunnen worden. Een deskundige jury gaan deze gedichten beoordelen en  de schrijver van het winnende gedicht krijgt twee gratis toegangskaarten en mag tijdens het concert zelf zijn of haar gedicht  voordragen.

Vindt u het leuk om aan deze wedstrijd mee te doen stuur dan uw gedicht uiterlijk zaterdag 10 februari aan secretariaat@mv-eensgezindheid.nl met uw naam en  telefoonnummer en uiteraard de reden waarom dit gedicht zo belangrijk voor u is. Op maandag 12 februari zal de winnaar via deze website bekend worden gemaakt.

Toegangskaarten

Toegangskaarten zijn op 18 februari vanaf 13.30 uur verkrijgbaar voor slechts € 10,- per persoon  aan de ingang van de zaal.  Reserveren is mogelijk via reserveringen@mv-eensgezindheid.nl of onderstaand formulier. Donateurs betalen € 7,50 per persoon. De toegangskaarten zijn alleen op 18 februari vanaf 13.30 uur tegen contante betaling af te halen aan de ingang van de concertzaal van Cultureel Centrum De Strandwal aan de De Olvendijk 2 te Heiloo. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het concert begint om 14.00 uur.

Als u zeker wilt zijn van een toegangskaart wordt dringend aanbevolen tijdig te reserveren via 072 5334851, via  reserveringen@mv-eensgezindheid.nl of via onderstaand formulier.

Graag wil ik kaarten reserveren voor dit concert

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoon vast of mobiel

Uw email

Geeft hier op hoeveel kaarten u wilt reserveren

Ik ben donateur en krijg korting ja/nee
janee

Zo nee, ik wil graag donateur worden
Ja, dat wil ik directJa, maar na het concertNee, dat wil ik nietAnders

Eventuele opmerking

Voer onderstaande code in
captcha

Eensgezindheid Heiloo viert in 2018 haar 24e lustrum

Heiloo – Muziekvereniging Eensgezindheid  Heiloo viert  in 2018 haar 24e lustrum met enkele bijzondere concerten en een concertreis naar Schiermonnikoog.  

Eensgezindheid heeft sinds haar oprichting in 1898 een interessante geschiedenis opgebouwd met vele hoogte- en uiteraard ook dieptepunten. Vele mensen hebben door de jaren heen deelgenomen aan het nog steeds springlevende orkest. Mensen kwamen, mensen gingen; vele burgers, boeren,  buitenlui en notabelen hebben ooit een grote rol gespeeld in de roemruchte historie van de vereniging.

 

Gebrandschilderd raam in het gemeentehuis van Heiloo
In het gemeentehuis van Heiloo hangt een gebrandschilderd raam van wethouder A. J. C. Maas Geesteranus. Hij was voorzitter van Eensgezindheid in de roerige jaren 1910 tot 1939

Beginjaren

Sinds de oprichting in 1898 wordt ieder lustrum gevierd, al was dit in de roerige beginjaren niet altijd mogelijk. De eerste 25 jaar was er weinig reden tot feest vanwege diverse directiewisselingen, onrust in het dorp Heiloo en uiteraard de Eerste Wereldoorlog die ook invloed had op het ledental. Het werkelijk vieren van de lustrums gebeurde pas toen het orkest met een goed instrumentarium, een krachtig  bestuur en een talentvolle directeur diverse concoursen wist te bestormen en daar vele (eerste) prijzen wist te behalen.

Eensgezindheid in 1923 met daarop voor het eerst het vaandel uit het jaar 1922
Eensgezindheid in 1923 met daarop voor het eerst het vaandel uit het jaar 1922 dat werd aangeschaft ter gelegenheid van het behalen van een 2e prijs in de 3e afdeling. Dit vaandel werd dankzij de inzet van de heer Bruul op 1 februari 1923 aan de vereniging aangeboden. De onderofficier de heer Heijne werd aangezocht om als vaandeldrager te fungeren.

Het eerste grote jubileumfeest werd in 1933 gevierd met een groot Nationaal muziekconcours in Heiloo waarvoor zich maar liefst  49 Nederlandse orkesten zich hadden ingeschreven.  Dit concours was ook de aanleiding tot het bouwen van een muzieknis in het toenmalige muziekpark van Heiloo, gelijk aan de huidige muzieknis in De Hout in Alkmaar.

De muzieknis in het muziekpark te Heiloo werd gebouwd in 1933
De muzieknis in het muziekpark te Heiloo werd gebouwd in 1933 ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van Eensgezindheid

Hoogtepunten

In 1948 werd er ook een groot concours georganiseerd waarbij de vereniging in de superieure afdeling onder leiding van haar onvolprezen directeur Albert Meijns het hoogste aantal punten behaalde voor Liège Immortelle van F. Rousseau. Zij behaalde hiervoor zelfs de vergulde Koninklijke Eremedaille van H.M. de Koningin.

Tijdens het jubileum In 1948 telde Eensgezindheid 50 leden
Tijdens het jubileum In 1948 telde de vereniging 50 leden, waarvan 44 werkende leden en 1 leerling. Daarnaast waren er 318 donateurs. Het aantal behaalde prijzen was zo groot dat 1 vaandel veel te klein was om alles aan op te hangen.

Ook het 60 jarig bestaan in 1958 werd groots gevierd met een muziekfestival in Heiloo en met een receptie waarbij ook de nog drie levende  oprichters de heren G. Koning, C. Brouwer en Jb. Groot aanwezig waren.

Dieptepunten

Na de vele hoogtepunten volgden er ook regelmatig dieptepunten.  In het jaar 1955 ging het financieel en organisatorisch zo slecht dat er zelfs sprake was van een reorganisatie of liquidatie van de vereniging. Dankzij de inzet van enkele actieve leden werd deze impasse doorbroken waardoor er een herboren Eensgezindheid ontstond.

Bericht uit de Alkmaarse Courant uit 1955 waarbij na een diepe crisis het nieuw gekozen bestuur  haar plannen voor de toekomst van Eensgezindheid aankondigt

Door een goede onderlinge verstandhouding wist de vereniging iedere crisis weer te doorstaan. Het resultaat van een crisis was soms ook dat er nieuwe verenigingen ontstonden als de Heilooër Boskapel, de fanfare Sint Caecilia en het Trompetterkorps Heiloo.

Toekomst

Ervaringen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Tegenwoordig is het met alle veranderingen in de samenleving en teruglopende inkomsten ook lastig om het hoofd boven water te houden.  Daarom wordt er tegenwoordig met een beleidsplan gewerkt wat een duidelijke richting geeft aan een toekomstbestendige koers van de vereniging.

Eensgezindheid tijdens het Klank en Kleur concert in 2016
Eensgezindheid tijdens het Klank en Kleur concert in 2016. Dankzij de aantrekkelijke themaconcerten, bijzondere gastoptredens, vernieuwende muziek en bijzondere licht- en geluidstechnieken weet ook dit orkest toekomstbestendig te blijven

Oorspronkelijke doel

Het mooie daarbij is dat het oorspronkelijke doel uit 1898 nog steeds van toepassing is, namelijk  het muziek maken vóór en samen met mensen die op zoek zijn naar uitdagende muziek, een sociale kring, sfeervolle concerten en uiteraard ook veel gezelligheid.

Eensgezindheid op concertreis naar Schiermonnikoog

Heiloo – Op 1, 2 en 3 juni 2018 gaat het grootorkest van Eensgezindheid voor de derde maal een bijzondere concertreis maken naar Schiermonnikoog.  Er zal dan deelgenomen worden  aan het plaatselijke Muziek- en Zangfestival en er zullen veel activiteiten plaatsvonden op sociaal, cultureel, recreatief en educatief gebied. 

Excursie met de huifkar  naar het strand

Alle orkestleden gaan overnachten in de groepsaccomodatie De Oorsprong en krijgen een fiets om diverse uitstapjes te maken naar het dorp, de natuur en de bijenstallen. Ook zullen er enkele excursies worden georganiseerd.

Ook zal er  opgetreden worden  “Het Beukennootje” waarbij er een licht zomerprogramma gespeeld gaat worden.

Fotoimpressie bezoek Schiermonnikoog in 2013

Meer informatie over de deelname (ook als gastspeler) aan dit weekend is te lezen op de evenementenpagina.

 

Muziekvereniging van de wieg tot aan het graf?

Utrecht – Het KNMO Congres 2017 staat bol van sessies waarvan een deel over keuzes gaat, bv. keuze voor succes. Is succes het winnen van een concours of het WMC, of kun je het ook op andere manieren meten zoals aan repetitiebezoek of ledenaantallen? Neem Harmonievereniging Barendrecht met zo’n 500 leden verdeeld over bijna 30 ensembles, van harmonie tot en met meezingkoor en slagwerkensemble. Kijk op hun site en je ziet tot de verbeelding sprekende namen als Peuterpret en Adrumaline.

Muziekvereniging van de wieg tot aan het graf?
Deze vereniging zegt dan ook dat ze een vereniging is “van de wieg tot aan het graf”. Als ledenaantal een graadmeter is voor succes dan behoren ze in ieder geval tot de top van Nederland. Het bestuur van deze succesvolle vereniging neemt de bezoekers mee in hun succesverhaal; hoe het is begonnen en wat ze nu precies doen. Luister en vertaal dit naar uw eigen situatie. Het is namelijk geen verhaal over hoe je een succesvolle harmonie opzet maar hoe je midden in de gemeenschap kan staan en een gezond stukje ondernemerschap daarbij meeneemt.

Nieuwe kijk op muziekonderwijs
Kinderen ontdekken iedere dag meer van de wereld om hen heen. Deze ontwikkeling gaat razendsnel, maar voor ieder kind in zijn eigen tempo. Muziek kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Aan muziekverenigingen de eervolle taak om hun verantwoordelijkheid te nemen. Stichting Tact Muziek stelt in haar sessie ‘Nieuwe kijk op muziekonderwijs’ het ontwikkelen van zogenaamde culturele competenties en vaardigheden centraal. Door juist het creatieve proces belangrijk te maken, en daarmee de culturele vaardigheden, krijgt het muziekonderwijs een veel grotere en rijkere betekenis voor de ontwikkeling van kinderen. Hierin schuilt een grote kans voor de blaasmuziek. De mensen van Stichting Tact willen aantonen dat muziekverenigingen een belangrijk podium zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. Zoals zij zelf zeggen: “Wij dagen je uit om samen met ons te bouwen aan het muziekonderwijs van de toekomst.”

Dit zijn maar twee van de vele sessies die gehouden worden tijdens het KNMO Congres 2017, een congres dat u niet mag missen.

Het KNMO Congres 2017: Zaterdag 25 november 2017 Hotel De Witte Bergen (van der Valk) Rijksweg 2A 3755 MV EEMNES.

Deuren open: 10.00 uur Aanvang Congres: 10.30 uur Einde congres: 16.30 en aansluitend netwerkborrel KNMO Café.

Toegang: gratis Kosten optionele lunch: € 15,50

Graag vooraf inschrijven via het formulier op de website van de KNMO

 

Frank Bollebakker op de bok bij Eensgezindheid

Heiloo – Na een sollicitatieprocedure die bijna net zo lang duurde als de kabinetsformatie, heeft Muziekvereniging Eensgezindheid eindelijk haar nieuwe  dirigent gevonden. Met een ruime meerderheid der stemmen in twee stemrondes werd Frank Bollebakker door het bestuur gevraagd om dirigent van Eensgezindheid te worden.

Frank is een beroepsdirigent, die op het conservatorium in Alkmaar bij Jan Schut muziekdirectie studeerde en daarnaast ook trompet en piano. Zijn eerste serieuze muzikale ervaringen heeft hij opgedaan tijdens zijn studie in de zomermaanden waar hij als jeugdleider in het Amerikaanse Blue Lake Fine Arts Camp kon werken. Dit kamp heeft tot doel om met jonge mensen intensief met muziek bezig te zijn. Deze ervaringen zijn voor hem uiterst waardevol gebleken en hebben nog steeds hun uitwerking in de manier waarop Frank leiding geeft.

 

Frank Bollebakker in actie bij AMVZ Zeewolde

Frank werkt tijdens de repetities met een uitgedachte aanpak. Muzikanten in amateurorkesten zijn voor hem muziekliefhebbers, mensen die voor hun hobby muziek willen maken. Hij ziet en hoort snel wat de mogelijkheden van een amateurorkest zijn en haalt  daar op originele wijze al het mogelijke uit. Muzikanten die het notenschrift matig beheersen helpt hij graag met het voorzingen van de muziek of met het klappen van ritmes. Hij verlangt van iedere muzikant dat zij hun best doen tijdens de repetities, maar het moet ook gezellig blijven met een grap op zijn tijd.

Frank Bollebakker start op 30 november en gaat dan werken aan het eerstvolgende concert in het jubileumjaar 2018.

Geslaagd Jeugdweekend in teken van Film

Heiloo – Afgelopen weekend had het leerlingenorkest van Eensgezindheid een themaweekend georganiseerd met het thema “Iets met Film”. Het was een gezellig  weekend waarbij er naast het maken van muziek uit  “The Pirates of the Caribian” veel (sportieve) activiteiten waren waarbij de jeugd nog lang over na zal praten.

Dit jaar stond er op het programma het maken van een Stop Motion Film waarbij drie groepen een eigen film mochten bedenken en opnemen.  Ook waren er sportactiviteiten in het bos  en een smokkelspel in het donkere bos, een leuke filmavond, een kampvuur, een klimactiviteit bij Berg en Bal en uiteraard was er ook tijd om muziek te maken. De organisatie had er ook dit jaar weer zijn handen vol aan omdat ook zij actief meededen aan de verschillende onderdelen van het weekend. Mede dankzij de hulp van de creatieve inzet van de leerlingencommissie, diverse ouders en uiteraard het bestuur kan ook dit weekend weer als onvergetelijk worden beschouwd.

 

Proefdirecties voor een nieuwe dirigent

Heiloo – Vanaf donderdag 7 september zal het grootorkest van muziekvereniging Eensgezindheid met verschillende kandidaat dirigenten samenwerken.

Er is heel veel belangstelling getoond voor de vacature dirigent voor het grootorkest. Maar liefst 13 sollicitanten hebben zich gemeld en daaruit heeft het bestuur een selectie gemaakt van vijf geschikte kandidaten.

Vanaf donderdag 7 september zal er iedere week een proefdirectie plaatsvinden. Iedere kandidaat dirigent krijgt vier muziekstukken op de lessenaar. Dit zijn Ivanhoe van Bert Appermont (een nieuw werk voor het orkest), Concerto d’Amore van Jacob de Haan (een bekend werk voor het orkest), een keuzewerk van de dirigent (zelf mee te nemen door de dirigent) en een muziekstuk uit de muziekmap (bekend voor het orkest, prima vista voor de dirigent)

Na de proefdirecties mag ieder orkestlid stemmen op de kandidaten. Dit gebeurt volgens een bepaalde methode waarbij iedere kandidaat punten krijgt afhankelijk van wie de persoonlijke 1e, 2e, 3e, 4e en 5e keuze is.  De 1e keuze krijgt 4 punten, de 2e keuze 3 punten, de 3e keuze 2 punten, de 4e keuze 1 punt en de 5e keuze krijgt 0 punten.  Na deze stemming gaan de twee kandidaten met de meeste punten weer een proefdirectie doen.  Daarna wordt er nogmaals gestemd waarbij de methode “de meeste stemmen gelden” wordt gehanteerd.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat er een heel geschikte nieuwe dirigent benoemd gaat worden voor de komende periode.

 

Eensgezindheid speelt tijdens Kunstparade Heiloo

Heiloo – In het weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni zal er een mooie Kunstparade in Heiloo plaatsvinden, dat met  nieuwe inzichten gericht zal zijn op de toekomst.

Door de organisatie is gezocht naar allerlei samenwerkingen op cultureel gebied ons prachtige dorp. Er zijn dit jaar veel soorten deelnemers, van schilders tot beeldhouwers en van musici tot dichters. Ook zijn er mooie locaties gevonden die ook de mogelijkheid bieden om jongeren aan de Kunstparade te binden.

Eensgezindheid zal op zondag 25 juni om 12.00 en 14.00 uur voor de kunstlievende luisteraars een buitenconcert verzorgen op het terras tegenover de Witte Kerk (in het programmaboekje op locatienummer 30).

Opening Kunstparade

Kunstparade Heiloo 2017 wordt op donderdag 22 juni om 19.30 uur geopend. In de bibliotheek van Heiloo, met omlijsting door gitaarduo Camusto. Deelnemende kunstenaars, musici en dichters zijn natuurlijk van harte welkom,maar ook gewoon geïnteresseerden.

Waaruit bestaat de Kunstparade?

Er is werk te zien van kunstenaars uit een grote regio, in eigen ateliers en in grotere locaties: Witte Kerk, Bibliotheek, bovenzaal van Herberg Jan, winkelcentrum ’t Loo, de Kerkstraat in de Willibrorduskerk, Rozing Wonen&Dromen, de aula van het Petrus Canisius College en de tegenover gelegen kantine van Tenniscentrum De Dors.

Er is ook een programma met concerten en voordrachten in huiskamers, ateliers, de bibliotheek, het Petrus Canisius College en het tenniscentrum.

Al deze programma’s zijn gratis toegankelijk.

Hoe kom ik aan een programma?

Het programmaboekje is vanaf maandag 12 juni in te zien op deze website en vanaf vrijdag is het gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek, op de tafels van winkelcentrum ’t Loo, bij de Wereldwinkel, Rozing Wonen&Dromen en bij het VVV-punt op Landgoed Willibrordus. En natuurlijk is het alle dagen op alle locaties verkrijgbaar.

Affichebeeld

Heilooër kunstenaar Theo Leering maakte begin dit jaar het schilderij ‘Luchtfietserij’. Het beeld appelleert aan dromerigheid, verlangen, fantasie en siert daarom het affiche en het omslag van het programmaboekje.

Vrije bijdragen

Om een evenement als de Kunstparade dit jaar mogelijk te maken verwelkomt de organisatie graag bescheiden vrije bijdragen. Die maken ook het werken mogelijk aan volgende edities, waarvoor nu al allerlei plannen ontstaan. In 2016 was er geen Kunstparade, even een pas op de plaats. Zo’n jaar afwezigheid geeft ook weer nieuwe energie, nieuwe gedachten. Daarover hopen we in het vroege najaar al meer te kunnen zeggen.

 

Muziek doet meer met ons brein dan we denken

Muziek heeft meer invloed op ons brein dan we denken. Het kan zelfs helpen bij de behandeling van autisme en gedragsproblemen.

Dit zegt professor klinische neuropsychologie Erik Scherder: “Zelfs alleen al het denken aan muziek activeert allerlei netwerken die ook actief zijn bij andere zeer complexe functies zoals het geheugen en het empathisch vermogen.”

Autisme
Bij mensen met autisme is het empathisch vermogen vaak een kwetsbaar netwerk: “Door het netwerk uit te blijven dagen met bijvoorbeeld muziek, kan het empathisch vermogen vergroot worden.”

Dit betekent volgens Scherder niet dat muziek de beperkingen van autisme helemaal kan laten verdwijnen: “Maar je ziet wel in heel veel studies dat het echt een bijdrage kan leveren. En dan hebben we het niet alleen over het empathisch vermogen.”

Rapmuziek
Scherder is ook bezig met een onderzoek dat de invloed van rapmuziek bestudeert op jongeren met gedragsproblemen: “De gedragsproblemen komen vaak voort uit moeilijkheden om emoties te reguleren, een vaardigheid waarbij de twee hersenhelften nauw moeten samenwerken.”

Bij rapmuziek gaat het om een combinatie van praten en muziek, waarbij ook deze twee hersenhelften betrokken zijn en moeten samenwerken. Scherder: “We verwachten dat de emotieregulatie beter gaat als iemand naar rap luistert, omdat dat een hele mooie samenwerking betekent tussen de twee hersenhelften.”

Erik Scherder staat begin 2016 met violist Pekka Kuusisto in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam en in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven om te praten over wat muziek met onze hersenen doet.

Bron: BNR

Drie op de vijf Nederlanders gelukkig van live muziek

Regio – Live muziek maakt gelukkig en brengt mensen bij elkaar. De helft van de Nederlanders tussen de 25 en 55 jaar oud vindt de muziekeducatie op scholen ondermaats. Iets meer dan de helft (54%) is van mening dat er meer geld moet komen voor muziekscholen, zodat muzieklessen voor ieder kind toegankelijk zijn. Dit blijkt uit de jaarlijkse Muziekmonitor van BNP Paribas, één van de hoofdsponsors van het North Sea Jazz Festival.

Muziek leeft bij Nederlanders. Uit de Muziekmonitor blijkt namelijk dat 3 op de 5 Nederlanders gelukkig worden van het luisteren naar live muziek. 72% van de respondenten geeft vervolgens aan dat live muziek zorgt voor verbroedering. Opvallend is dat het Nederlandse muziekonderwijs hier onvoldoende op aansluit. Nederlanders vinden dat muziekles bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van een kind (67%). Daarnaast vindt men het belangrijk dat muzieklessen voor ieder kind betaalbaar blijven. Zo belangrijk zelfs dat krap een derde (32%) de stelling onderschrijft dat kinderen verplicht zouden moeten worden om minimaal 3 maanden een muziekinstrument te leren spelen.

Muziekeducatie

Jasperina Hoogerwaard, woordvoerder bij BNP Paribas: ‘Ontwikkeling en educatie zijn erg belangrijk. Vanuit die overtuiging stimuleren wij educatie in diverse vormen, zoals lesprogramma’s op scholen over omgaan met geld, en op muzikaal vlak ondersteunen we North Sea Jazz Kids. Tijdens dit 1-daagse festival op 5 juli kunnen kinderen dansen, muziek(-instrumenten) maken en zich uitleven tijdens workshops, zodat ze op een speelse wijze kennis maken met muziek en jazz. Het past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van BNP Paribas om hier een steentje aan bij te dragen.’

North Sea Jazz en BNP Paribas

Muziek en muziekfestivals verbroederen. Bij jazz komen alle muziekstijlen samen. BNP Paribas draagt internationaal al twee decennia haar steentje bij aan culturele initiatieven rond jazz.

‘We kiezen voor culturele evenementen omdat we onze langdurige betrokkenheid in de landen waar wij actief zijn, willen onderstrepen. Zo sponsoren wij in Nederland North Sea Jazz al vijf jaar. Uit onze Muziekmonitor blijkt dat drie op de vijf Nederlanders gelukkig wordt van live muziek. Driekwart is zelfs van mening dat muziek mensen dichter bij elkaar brengt. We zijn er daarom trots op om met onze sponsoring mensen dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel wat mensen krijgen van live muziek’, aldus Hoogerwaard.

 

Bron: presscenter.nl

Eensgezindheid neemt afscheid van dirigent

Heiloo – Na de concertevaluatie van het Voorjaarsconcert heeft dirigent Alwin van Halm besloten om zijn functie neer te leggen.

Dirigent Jeroen Drenth is na dit besluit benaderd  om  de invaldirecties tot de zomerstop te verzorgen.  Jeroen was blij verrast omdat het zijn grote wens was om na vele jaren Eensgezindheid Heiloo weer te mogen dirigeren, het orkest waar hij ooit als jonge student van het conservatorium Alkmaar met dirigeren is begonnen. Jeroen is momenteel ook dirigent bij Olympia Con Brio Monnickendam, Apollo Den Oever, Bergens Harmonie en KAMV  Amersfoort.

De invaldirecties zijn tot zomerstop. In de tussentijd zal er een procedure opgestart worden om te kijken welke dirigent het beste bij Eensgezindheid  past.

 

 

Gé van den Brink gehuldigd door locoburgemeester Rob Opdam

Heiloo – Afgelopen zaterdag tijdens het voorjaarsconcert van Eensgezindheid kreeg erelid Gé van den Brink uit handen van locoburgemeester Rob Opdam een oorkonde en een vergulde speld met 3 edelstenen uitgereikt. Dit kreeg hij vanwege zijn jarenlange lidmaatschap van de muziekvereniging waar hij al  sinds 1946 lid van was.

 

Gé komt uit een zeer muzikale familie en speelde al sinds zijn  7e levensjaar samen met zijn vader en broers in vele orkesten en bands zodat hij naast zijn 70 jaar lidmaatschap ook nog eens 75 jaar muzikant was. Vorig jaar besloot hij te stoppen met actief muziek maken maar hij wilde niet afscheid nemen zonder nog eenmaal zijn geliefde muziekstuk Instant Concert mee te spelen op trombone en te luisteren naar de mooie filmmuziek van Ennio Morricone.

Meer foto’s (Jack Schaap) van het gehele concert.

Heeft een dirigent toegevoegde waarde?

AVRO Maestro laat zien wat de rol van een dirigent is. Toch vragen velen zich af wat nu eigenlijk de job is van een dirigent en of die echt waarde toevoegt. Volgens The Economist wel, al hangt het voornamelijk af van de musici waar ze de leiding over hebben.

dongen

Wat doet een goede dirigent? Haalt hij met zijn stokje en dramatische bewegingen ware virtuositeit uit zijn ensemble of fungeert hij eerder als voorzitter van een zelf-organiserende groep van experts?

Om een antwoord hierop te formuleren, vat The Economist het onderzoek samen van Alessandro D’Ausilio en zijn collega’s van het Italiaanse Technologisch Instituut van Genoa.

D’Ausillio onderzocht de invloed van dirigenten op een groep van acht violisten die de 40ste symfonie van Mozart speelden. Elke violist kreeg een infraroodreflector bevestigd op de top van zijn strijkstok en ook het stokje van de dirigent werd hiermee uitgerust. Op deze manier konden de wetenschappers elke minuscule beweging volgen en die analyseren.

Via de Granger-causaliteitstest wist D’Ausilio te berekenen in welke mate de bewegingen van de violisten die van de dirigent volgden. Vervolgens gaven tien ervaren klassieke musici elke uitvoering van de symfonie punten op melodie, tempo, emotionaliteit en andere muzikale indicatoren.

Sommige delen van de symfonie werden door het panel qua kwaliteit vrijwel identiek bevonden. Bij twee specifieke muziekstukken was er echter een duidelijke voorkeur merkbaar voor één uitvoering.

Eén dirigent slaagde er in het eerste deel niet in om zijn wil op te dringen aan de violisten, die minder op elkaar waren afgestemd. De andere dirigent kon dit wel wel en deze ‘dictatoriale’ uitvoering werd door de experts het best bevonden.

Bij het tweede deel was het net omgekeerd: de violisten speelden hier erg goed samen terwijl één van de dirigenten zich erg assertief gedroeg en de andere niet. In dit geval was de versie met de ‘zwakkere’ dirigent kwalitatief hoogstaander.

De conclusie van het onderzoek komt dus overeen met wat dirigenten al lang weten: dictatoriale dirigenten voegen wel degelijk waarde toe aan een orkest, maar enkel als het nodig is om muzikanten met een eigen willetje beter te doen samenwerken.

22 april A Night at the Movies Concert met Brassta La Vista

Heiloo – Op zaterdagavond 22 april gaat er weer een groot muziekspektakel in Heiloo plaatsvinden. Eensgezindheid verzorgt dan het Voorjaarsconcert met het thema “A Night at the Movies” in de grote zaal van het Fletcher Hotel (Kwartje Koffie) te Heiloo. Zowel het grootorkest als het leerlingenorkest gaan zich tijdens dit  concert profileren met verschillende muziekstukken uit de film- en musicalwereld.

Brassta La Vista

Tijdens dit concert zal ook de populaire band Brassta La Vista  van zich laten horen. Deze band trad in 2016 voor het eerst op in Heiloo bij het Willibrordus Draait Door Festival waar zij goede recenties kreeg. Scheurende solo’s, eigenzinnig eigen werk, dikke Ska, pompende brass covers van bekende nummers, energiek, hip, dynamisch en intens! Dat is waar Brassta La Vista voor staat!

“One performance by Brassta La Vista brought together the young and the old, many of whom didn’t make use of the comfy sofas and chairs arranged around the band like a living room setting because the music was swinging too hard for anyone to be able to sit still.” (www.to10.nl)

Deze instrumentale ska-jazz-brassband, die vooral bestaat uit oud leden van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest, zal ook tijdens de nazit in de 3e helft voor een gezellige muzikale avond zorgen!

 

Met de kick-off die ze in 2015 hebben beleefd, zijn er vele enthousiaste reacties gekomen op deze frisse jonge formatie, en zijn ze dus hard op weg om hun stempel te drukken in de muziekscene. De aanstekelijke mix van eigen werk en covers wordt met enthousiasme neergezet en laat het publiek geen moment stilstaan. Van ska tot jazz, een feestje is het gegarandeerd!

Brassta La Vista stond ondermeer op Jazz in Duketown, North Sea Round Town, Amersfoort Jazz Festival, en speelden ze in het befaamde Jazzcafé Dizzy! Met het vooruitzicht op nog meer prachtige optredens hebben deze mannen een volledig nieuwe set klaarstaan voor de festivals, dus zorg ervoor dat je erbij bent!

Bezetting:
Trompet – Roel van der Zande
Trompet – Tom Ridderbeekx
Altsax – Donald Simoen
Tenorsax – Stan van de Wetering
Trombone – Sam Thomas
Trombone – Junior Huigen
Bas – Bart van Gorp
Drums – Mitchell Damen

Meer informatie: www.brasstalavista.nl/

Deze instrumentale ska-jazz-brassband, die vooral bestaat uit oud leden van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest, zal ook tijdens de nazit in de 3e helft voor een gezellige muzikale avond zorgen!

Tombola

Om onze vereniging financieel te ondersteunen zal er in de pauze een grote tombola worden georganiseerd waarbij diverse interessante prijzen te winnen zijn. De leerlingen van Eensgezindheid gaan de lootjes tijdens de pauze verkopen en zij hopen uiteraard dat u ook dit jaar weer mee doet!

Kleding

In voorbereiding op het jubileumjaar in 2018 is Eensgezindheid druk bezig geweest met het moderniseren van de uniformen van de orkesten. Tijdens dit concert zal het grootorkest zich presenteren in haar nieuwe tenue dat is gebaseerd op een basis van zwart met zilver. Speciaal voor de heren zijn door de kleermaker zilverkleurige overhemden gemaakt en de kleding van de dames is daarop afgestemd met mooie accessoires.

 

Toegangskaarten

Toegangskaarten zijn voor slechts € 12,50 per persoon inclusief consumptiemunt te reserveren via reserveringen@mv-eensgezindheid.nl of onderstaand formulier. Donateurs betalen € 10,- per persoon inclusief consumptiemunt. De toegangskaarten zijn op 22 april vanaf 19.00 uur tegen contante betaling te verkrijgen aan de ingang van de concertzaal van Fletcher Heiloo aan de Kennemerstraatweg 425 te Heiloo. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur.

Als u zeker wilt zijn van een toegangskaart wordt dringend aanbevolen tijdig te reserveren via 072 5334851, via  reserveringen@mv-eensgezindheid.nl of via onderstaand formulier.

Graag wil ik kaarten reserveren voor dit concert

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoon vast of mobiel

Uw email

Geeft hier op hoeveel kaarten u wilt reserveren

Ik ben donateur en krijg korting ja/nee
janee

Zo nee, ik wil graag donateur worden
Ja, dat wil ik directJa, maar na het concertNee, dat wil ik nietAnders

Eventuele opmerking

Voer onderstaande code in
captcha

 

 

Fletcher Hotel Heiloo
Fletcher Hotel Heiloo

 

Concertzaal Fletcher Heiloo
Concertzaal Fletcher Heiloo
Van-Veen-zaal
Concertzaal met bijbehorende bar