Visie

De beleidsvisie van Eensgezindheid geeft richting aan de ontwikkeling van onze vereniging in de periode tot 2025. Het is een plan op hoofdlijnen dat op onderdelen nader wordt uitgewerkt.

Eensgezindheid een moderne muziekvereniging met ca. 45 leden die ernaar streeft om een gevarieerd en inhoudelijk aantrekkelijk programma te verzorgen, zowel voor de muzikanten zelf als voor het publiek. De vereniging heeft een flexibele organisatie, stimuleert creativiteit bij de eigen leden, zoekt uitdaging in concerten en optredens en hecht veel waarde aan goede muziekopleidingen. Maar bovenal zijn we een vereniging van en voor mensen die op zoek zijn naar goede muziek, een sociale kring, sfeervolle concerten en veel gezelligheid!

Concerten
Eensgezindheid streeft ernaar om twee a drie concerten in Heiloo per jaar te geven. We willen dit op een hoog niveau doen, waarbij de muzikanten op een gezonde en plezierige manier worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal in te zetten voor het resultaat van het totale orkest. Het orkest komt uit in de derde afdeling en streeft ernaar dit niveau te handhaven. Minimaal eens per vijf jaar zal er een concours of muziekfestival bezocht worden om dit niveau te toetsen. De concerten en de programmering van de te spelen stukken moeten voldoende in balans zijn qua uitdaging en aantrekkelijkheid/toegankelijk voor muzikanten en publiek.

Uitdaging
Van de leden verwachten we dat zich aansluiten bij het volledige programma. De ene keer ligt de nadruk meer op de uitdaging, de andere keer op toegankelijkheid. Overigens streven we naar zoveel mogelijk afwisseling, ook binnen een concert. De dirigent en de muziekcommissie spelen een centrale rol in de programmering en invulling van de concerten. We programmeren minimaal een half jaar vooruit. We handhaven onze visie: zoveel mogelijk mensen in Heiloo en omgeving actief op passief betrekken bij de amateur blaas- en slagwerkmuziek en dat op een zo goed mogelijk niveau.

Kleding
Het gezicht van Eensgezindheid bij de mensen uit Heiloo en omgeving wordt voor een groot gedeelte bepaald door de buitenoptredens zoals de Avondvierdaagse Heiloo, Uit&Zo Heiloo, de intocht van Sinterklaas etc. We willen deze buitenoptredens handhaven, maar wel op een eigentijdse manier. Dat betekent dat we het uniform hebben aangepast in een moderne kledingvariant die ook voor onze jeugd aantrekkelijk blijft. Tijdens de concerten wordt de kleding zo veel mogelijk aangepast aan het muzikale thema.

Vereniging
Eensgezindheid wil een vereniging zijn van en voor mensen. We willen een vereniging zijn waar leden zich thuis voelen, gestimuleerd worden om zo goed mogelijk muziek te (leren) maken. De vereniging wordt voor een groot gedeelte gedragen door de commissies en vele leden die hierin actief zijn. De commissies krijgen zoveel mogelijk zelfstandigheid met bijbehorende budget om hun taken uit te voeren en hun creativiteit maximaal in te zetten voor de vereniging. Daarbij hebben we oog voor de persoonlijke omstandigheden van onze leden.

Instrumenten
Eensgezindheid voorziet haar leden van een kwalitatief goed verenigingsinstrument. Eensgezindheid bezit een groot aantal instrumenten die regelmatig onderhouden worden. In de afgelopen jaren zijn er naast nieuwe ook tweedehands instrumenten gekocht voor de nieuwe aanwas van (jeugd) leden. We realiseren ons dat dit niet altijd topinstrumenten zijn en accepteren het dan ook als deze instrumenten relatief vaak gereviseerd of gerepareerd moeten worden. Het bestuur reserveert hier voor extra middelen en maakt in overleg met een of meerdere instrumentenmakers een onderhouds- en revisieplan voor de instrumenten die in bezit zijn van Eensgezindheid. Daarnaast bezit de vereniging over een aantal instrumenten die financieel en/of technisch afgeschreven zijn en middels het vervangingsplan langzaam maar zeker vervangen gaan worden.

Opleiding
Een kwalitatief goede opleiding is cruciaal voor het niveau van de vereniging op lange termijn. Met het opstap- en leerlingenorkest zorgen we ervoor dat nieuwe leden op een laagdrempelige manier lid kunnen worden van onze vereniging. Een goede inhoudelijke afstemming en samenwerking met de Muziek- en Dansschool Heiloo is daarbij erg belangrijk. Daarnaast moeten de opleidingen betaalbaar blijven. Een verdere substantiële verhoging van de lesgelden of een verkorting van de lesduur bij de muziekschool is niet acceptabel. Eensgezindheid wil deze tendens doorbreken door middels fondswerving deze leerlingen alsnog de juiste muzieklessen aan te kunnen bieden. We streven naar een verdere versterking van het leerlingenorkest (in aantal en qua niveau) om zo de overgang naar het grootorkest zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zorgen voor een goede begeleiding van de muzikanten die zijn doorgestroomd. We zoeken actief samenwerking met de lagere scholen in Heiloo met als doel kinderen te ontwikkelen op muziekgebied en het stimuleren om een instrument te gaan spelen.

Financiën
Eensgezindheid is een financieel gezonde vereniging. Onze inkomsten bestaan uit contributie, donaties, oud papier inkomsten, giften, gemeentelijke subsidie en sponsorgelden. Door gemeentelijke bezuinigingen vormen de giften een steeds belangrijker deel van de inkomsten. Commissies werken met budgetten en de uitgaven worden periodiek gecontroleerd door het bestuur. Daarnaast kan Eensgezindheid in mindere mate ook geld verdienen met onze “core-business” namelijk muziek maken. Een voorbeeld hiervan zijn de optredens van ons kerstensemble.

Reacties zijn gesloten.