Privacy wetgeving

De Europese privacywetgeving vereist dat alle organisaties, waaronder ook Muziekvereniging Eensgezindheid, per 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat niet zomaar allerlei privacy gevoelige gegevens van leden en derden zichtbaar zijn en/of verspreid mogen worden zonder instemming van de betrokkenen.

Voor leden van een vereniging is het duidelijk dat dergelijke gegevens verstrekt worden aan de vereniging om een lid en/of leerling als zodanig in te kunnen schrijven. Ook wanneer leden worden aangemeld bij de muziekschool voor het volgen van muziekonderwijs, verstrekt Muziekvereniging Eensgezindheid ook de voor dat doel noodzakelijke informatie. Met de muziekschool is ook een verwerkersovereenkomst opgesteld om te voorkomen dat deze niet aan derden worden vertrekt.

Ook donateurs, relaties en  genodigden verstrekken wij informatie om hen op te kunnen nemen in een register.

Op het inschrijvingsformulier voor het lidmaatschap wordt verwezen naar de op deze website opgeslagen Privacy Policy  zoals die voor Muziekvereniging Eensgezindheid geldt.

Een ander belangrijk punt is het gebruik van foto- en videobeelden waarop leden van Muziekvereniging Eensgezindheid staan afgebeeld. In het inschrijfformulier kan voor het gebruik toestemming verleend worden.

Verwezen wordt naar de  Privacy Policy van Muziekvereniging Eensgezindheid.

De meest recente AVG-verklaring kan via het contactformulier of bij het secretariaat opgevraagd worden.

Reacties zijn gesloten.