Jubileum gevierd met concert in Cultuurkoepel Heiloo

Heiloo – Op zaterdag 21 oktober vond het jubileumconcert plaats van Eensgezindheid in samenwerking met Jazzband Dixiefun en Boerenhofkapel De Kinkeluters. De saamhorigheid en gezelligheid voerde deze middag de boventoon en het publiek genoot zienderogen van de muziek.

Burgemeester van Heiloo Marsha ten Bruggencate opende het concert met een korte visie op de historie van de vereniging waarvan ze opmerkte dat dit ook de geschiedenis van de gemeente Heiloo zelf betrof. Alles wat Eensgezindheid in de afgelopen 125 jaar heeft ondernomen is ook onderdeel van de historie van de gemeente Heiloo. Van het muzikaal openen van de nieuwe Kanaal- en Zeeweg in 1935 tot en met het spelen bij feestelijkheden en begrafenissen van vele Heilooërs en van het spelen bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas tot het openen van het nieuwe raadhuis van Heiloo in 1927. Eensgezindheid stapte daarbij zelfs over haar eigen schaduw heen toen ze op dat moment samen de uitgetreden katholieke leden het openingsfeest vierde met het pas opgerichte R.K. fanfarekorps St. Caecilia.

Falkland Toneel

Toneelvereniging Falkland voerde na het eerste blok een sketch uit waarbij de geschiedenis van de vereniging nog even in het licht van de verzuiling gebracht werd. Allard de Graaf (in de rol van Burgemeester N. van Foreest) en Marius Prein (in de rol van pastoor Van Meeuwen) gingen met het publiek terug naar het jaar 1924 toen er een rel in Heiloo ontstond over het toneelstuk Allerzielen van Herman Heijermans. De toneelvereniging was toen pas opgericht en wilde een uitvoering geven in Heiloo in De Rustende Jager. Het uiteindelijke gevolg van dit optreden was dat er van de R.K. kerk in Heiloo een R.K. verenigingsleven in Heiloo moest komen en dat dus ook alle katholieke leden uit Eensgezindheid moesten treden. De gevolgen van deze tweedeling bleven voor de vereniging gelukkig beperkt daar de zowel de burgers van Heiloo als ook Burgemeester N. van Foreest de neutrale vereniging bleef steunen.

Sfeervolle muziek

Het publiek kreeg alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje te genieten van herkenbare en sfeerverhogende muziek dat door alle drie de orkesten gespeeld werd. Er werd opgetreden in verschillende bloks en door het publiek werd regelmatig een polonaise ingezet. Het een en ander werd op enthousiaste wijze aan elkaar gepraat door een spreekstalmeester. Daarbij werd door hem ook even kort naar het tijdsbeeld van de vereniging teruggekeken waaruit het betreffende muziekstuk kwam.

Huldiging

Wethouder Ronald Vennik kreeg tijdens het concert het woord om een bijzonder lid van de vereniging in het zonnetje te zetten. Mevrouw Klazien Beets-Boot was namelijk 70 jaar actief betrokken bij de vereniging en is dat op haar hoge leeftijd nog steeds. En dat ze ooit koninklijk in 2004 was onderscheiden in de orde van Oranje Nassau hinderde hem niet om deze huldiging nogmaals te doen. Zij kreeg van hem uit naam van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie een vergulde speld met 3 zirkonia’s en een bijbehorende oorkonde uitgereikt. Deze huldiging had ze zelf niet zien aankomen en de emoties voerde op dat moment bij haar even de boventoon. De dankbaarheid was groot en dat konden de aanwezige donateurs dan ook bevestigen gezien het grote applaus dat ze kreeg.

Uitkijkpost 25-10-2023

Foto’s: J. Schaap

Reacties zijn gesloten.