Koninklijke erkenning Eensgezindheid pas in 1899

Heiloo – Na de oprichtingsvergadering van het “Fanfarecorps Eensgezindheid” op 19 oktober 1898 heeft de vereniging een Koninklijke Erkenning aangevraagd bij het kabinet der Koningin.  Het duurde nog zeker enkele maanden voordat “Fanfarecorps Eensgezindheid”  op 16 maart 1899 Koninklijk erkend werd. De statuten moesten daartoe aan de overheid voorgelegd worden en alleen wanneer deze goedgekeurd werden, was de vereniging ‘erkend’ als rechtspersoon en kon als zodanig optreden. Een aanvraag van erkenning duurde vaak langer dan gepland.

De massale registratie van verenigingen na het midden van de negentiende eeuw was het rechtstreekse gevolg van een bepaling in de wet op de Vereniging en Vergadering van 22 april 1855. Deze wet bevatte een gedetailleerde uitwerking van de vrijheid van vereniging en vergadering zoals die in de Nederlandse Grondwet van 1848 was vastgelegd. Het leidende beginsel was vrijheid. Iedereen mocht een vereniging oprichten mits die niet in strijd was met de openbare orde. Er was geen toestemming van de overheid nodig, noch hoefde men de overheid kennis te geven van de oprichting. Dit was een verschil met de situatie in de eerste helft van de negentiende eeuw. Toen moest de oprichting van iedere vereniging met meer dan twintig leden goedgekeurd worden door de koning en die goedkeuring werd lang niet altijd verleend In de wet van 1855 stond echter een opvallende bepaling ten aanzien van verenigingen die als rechtspersoon (‘zedelijk lichaam’) wilden kunnen optreden. Zij moesten hun statuten aan de overheid voorleggen en alleen wanneer deze goedgekeurd werden, was de vereniging ‘erkend’ als rechtspersoon en kon als zodanig optreden. Veel verenigingen vroegen op basis van deze wet erkenning aan.

Het aanvragen van erkenning van een vereniging was op zichzelf eenvoudig. Het verenigingsbestuur diende slechts een verzoekschrift aan de koning of koningin te richten, vergezeld van enkele bijlagen. Deze bestonden uit een exemplaar van de statuten van de vereniging en van een uittreksel uit de notulen van de vergadering waarop de leden besloten hadden de Koninklijke goedkeuring van de statuten aan te vragen. De verzoekschriften kwamen terecht bij het Kabinet des Konings (na 1890 het Kabinet der Koningin), dat de inhoudelijke behandeling ervan opdroeg aan het Ministerie van Justitie. Wanneer de Minister tot een advies gekomen was, stelde hij het Koninklijk Besluit (KB) in concept op, waarna dit door het staatshoofd bekrachtigd werd.

In de praktijk moest er vaak nogal wat heen en weer geschreven worden voordat de goedkeuring verleend kon worden, omdat de stukken lang niet altijd aan de formele eisen voldeden. Zo werden verzoekschriften gericht aan de Minister van Justitie teruggestuurd met de mededeling dat het verzoek gericht moest worden aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Ook werd vaak niet voldaan aan de eis dat zowel het verzoekschrift als de statuten ondertekend moesten zijn door alle bestuursleden. Om de efficiëntie te verhogen, publiceerde een van de betrokken ambtenaren van het Ministerie van Justitie, mr. A.E. Bles, in 1896 een gids waarin haarfijn werd beschreven hoe verenigingen op het departement behandeld werden. Deze brochure was een groot succes en beleefde herdrukken in 1903, in 1912, 1917 en 1921. Een boekje met vergelijkbaar doel en inhoud, maar populairder van toon, verscheen in 1914 onder de titel Hoe richt ik een vereeniging op? Ook de auteur van dit boekje, mr. J.M.I.A. Simons, was werkzaam bij het Departement van Justitie en schreef op basis van zijn ervaring met de verzoekschriften.

Wanneer de statuten goedgekeurd waren, ontving het bestuur van de vereniging een afschrift van het KB. Het Ministerie zorgde vervolgens voor publicatie van de volledige statuten in de Staatscourant. De hele procedure was kosteloos, op bescheiden leges na, te betalen bij indiening van het verzoekschrift en een tweede maal bij ontvangst van het afschrift van het KB.

 

"Fanfarecorps Eensgezindheid" erkend op 18 maart 1899
“Fanfarecorps Eensgezindheid” erkend op 18 maart 1899

Bron: Erkende verenigingen, 1855-1903

 

Historici.nl/erkende verenigingen

Eensgezindheid viert in 2013 haar 115 jarig bestaan

Groepsfoto Eensgezindheid 2003

Heiloo – Muziekvereniging Eensgezindheid  Heiloo viert  in 2013 haar 115 jarig bestaan met concerten, een concertreis, een jubileumfestival en deelname aan een muziekfestival.  

Het gaat ondanks de huidige economische crisis de laatste 15 jaar weer voortvarend met de vereniging, maar er zijn de honderd jaar daarvoor naast de vele goede jaren ook minder goede jaren geweest.  Het orkest werd in 1898 door een aantal kunstminnende ondernemers opgericht in café Zomerlust aan de Oude Straatweg te Heiloo onder leiding van de heer Buyze. De eerste uitvoering was op 16 november 1899 onder leiding van de heer J.M. Otto, die ook directeur van het Stedelijk Orkest te Alkmaar was. Sindsdien  heeft de vereniging 15 voorzitters,  14 secretarissen, 12 penningmeesters en 16 dirigenten gekend met ieder een eigen inbreng in het succes van de vereniging.  Absolute hoogtepunten waren de vele concoursen die door de vereniging in Heiloo werden georganiseerd in de jaren veertig en vijftig waarbij de vereniging zelf ook de superieure afdeling speelde onder leiding van directeur Albert Meijns. Er zijn in deze jaren diverse Heilooër notabelen als A.J.C. Maas Geesteranus,  N. van Foreest en W. Bruul geweest die de vereniging op een hoger plan wisten te brengen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto van Eensgezindheid is afkomstig van Oud Heiloo, de vraag is wie er allemaal op staan en in welk jaar de foto gemaakt is, vermoedelijk eind jaren veertig met dirigent Albert Meijns zittend onder het met prijzen behangen vaandel.

De jaren dertig waren zwaar toen de crisis alom vertegenwoordigd was, maar  toch mocht Eensgezindheid dankzij de steun van de Heilooër burgerij in die jaren niet klagen, er was zelfs een voordelig saldo  waar toen geen enkel bedrijf op kon bogen. Ook de tweede wereldoorlog was een zware periode maar ondanks de vele beperkingen werden er toch initiatieven genomen door onder andere een symfonieorkest op te richten.  Daarnaast waren er ook grote verliezen binnen de vereniging zoals het uittreden van de katholieke leden uit het corps in de jaren twintig en het beëindigen van de drumbandactiviteiten in de jaren zestig. In de jaren zestig was de opkomst van de televisie en de voetbalwedstrijden op woensdagavond een bedreiging waardoor de repetitie naar de donderdagavond werd verhuist.

Vandaag de dag is Muziekvereniging Eensgezindheid uitgegroeid tot  een eigentijdse Heilooër muziekvereniging. Het oorspronkelijke doel is daarbij niet uit het oog verloren, namelijk het met elkaar werken aan muziek onder professionele leiding. Met drie orkesten, biedt de vereniging muzikale uitdaging en speelplezier voor velen. Van jong tot oud, van blokfluitspeler tot paukenist, van beginner tot bijna profmuzikant. Voor iedereen is er plek in het groot-, leerlingen- of opstaporkest, ieder met haar eigen karakter. Meer informatie over de geschiedenis en de jubileumactiviteiten is te lezen op www.mv-eensgezindheid.nl/geschiedenis

Volle zaal enthousiast publiek tijdens Winterconcert

Heiloo – Op 15 december gaf Muziekvereniging Eensgezindheid een Winterconcert in het Cultureel Centrum De Strandwal tezamen met Popkoor Atlantis.  Onder de bezielende leiding van Ikina van der Aar speelde, hoe toepasselijk in deze tijd, het orkest de sterren van de hemel. Naast het grootorkest liet ook de jeugd nadrukkelijk van zich horen met de Easy Pop suite en de K3 Hitmix. Ook de bugel spelende koordirigent, het inspirerende zingende koor, het blokfluit spelende opstaporkest en het verrassend spelende grootorkest zorgde voor de nodige enthousiaste reacties van het publiek dat rijkelijk in de zaal aanwezig was.

 

 

Expositie over markante Heilooër

HEILOO – Vanaf dinsdag 6 november 2012 vindt in de voorzaal van de Oudheidkamer de expositie Anton Jensch, een veelzijdig man plaats.

De Heilooër huisschilder Anton Jensch (1920-1994) was een actief verzamelaar, klokkenist, bestuurder, muzikant, fotograaf en filmer. De expositie biedt een beeld van het werk en leven van de markante Heilooër.

Heiloo van vroeger
De expositie Anton Jensch, een veelzijdig man is vanaf dinsdag 6 november 2012 te zien in de voorzaal van de Oudheidkamer van historische vereniging Oud Heiloo. Ook zullen in de filmzaal delen van zijn films worden vertoond. De expositie geeft een indruk van het Heiloo van vroeger.

 

Dirigent, bestuur en de leden van de jeugdafdeling van Eensgezindheid in 1936. Van links naar rechts en van beneden naar boven: Ton de Gier, Herman Scheffel, Ab. De Bree, Ab Boerma, G. Wilbrink, P. Modder, P. Holtes, dirigent Alb. Meijns, J. Groot, G. Koning, Wies Greeuw, (bij vaandel) S.B.. Boerma, Kees Kieft, A. Hogenstein, Jan Glas, Frans de Bree, Ali Groot, Nelie Groot, Nelie Klerk, Jan Hartog, Jan Koning, Jan Wilbrink, Anton Jensch, Atie Rem, Tiny Vellinga, Gerrit Blokker, Wim glas, Dirk Groot, Ali Vorst, Piet Muijs, Loek Holtes, Cor Vennik, Wim Haring en Cor Holtes

 

 

Permanente expositie
In de achterzaal vindt momenteel een ingrijpende herindeling plaats. Dit wordt gedaan ter voorbereiding van een permanente expositie over de historie van Heiloo, waarmee men al enige tijd bezig is. De opening daarvan staat nu gepland in 2013.

Winterconcert Eensgezindheid met popkoor Atlantis

HEILOO – Muziekvereniging Eensgezindheid onder leiding van Ikina van der Aar speelt op zaterdag 15 december een winterconcert in samenwerking met popkoor Atlantis uit Alkmaar.

Muziekvereniging Eensgezindheid bestaat uit meerdere orkesten. Het grootorkest is een volwaardig blaasorkest met koperen en houten blaasinstrumenten. Al vele jaren verzorgt men concerten, serenades en andersoortige optredens binnen en buiten Heiloo.

Winterconcert
Op zaterdag 15 december 2012 vindt het Winterconcert van Eensgezindheid plaats in de aula van het ontmoetingscentrum GGZ/Willibrord aan de Kennemerstraatweg. Daarbij spelen zowel het groot-, leerlingen- als het opstaporkest, tezamen met popkoor Atlantis uit Alkmaar.

Atlantis
Het koor bestaat uit ongeveer 50 leden, voornamelijk vrouwen maar tegenwoordig gelukkig ook veel meer mannen. Het koor staat onder leiding van dirigent Wouter Hakhoff , bij Victorie bezoekers en jazzliefhebbers bekend als muzikaal leider van The Burn Brigade. Het zangkoor brengt een gevarieerd, meerstemmig repertoire ten gehore. De genres en stijlen lopen weer ver uiteen. Van Ray Charles tot Leonard Cohen, van Michael Jackson tot Lisa. Dit concert zullen er ook enkele nummers van Christina Aguilera, Adele, Coldplay, Toto en Robbie Wiliams gezongen worden.

Wouter Hakhoff
Wouter Hakhoff is dirigent, trompettist en componist/arrangeur. Hij leidde vele bigbands, symfonie- en workshoporkesten. Als trompettist speelde hij recentelijk samen met het Willem Breuker Ensemble, Tim Knol, De Jeugd van Tegenwoordig, Tavares en de Hermes House Band. Hij gaf les aan muzikanten op het conservatorium van Den Haag, Alkmaar en Utrecht; in Utrecht is hij nog steeds gastdocent bij de eindejaarsstudenten. Een veelzijdig muzikant dus, die in bijna alle stijlen thuis is, van modern klassiek tot hedendaagse rapmuziek. Daarnaast is hij (mede)organisator, bijvoorbeeld van het evenement Pop@hetPark, en enthousiast cultuurdrager.

Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar voor slechts € 7,50 en kinderen jonger dan 12 jaar krijgen gratis toegang. Kaarten zijn op 15 december vanaf 19.00 uur te verkrijgen aan de ingang van de zaal. Het concert begint om 20.00 uur. Als u zeker wilt zijn van een zitplaats wordt aanbevolen te reserveren. Reserveringen via 072 5334851 of reserveringen@mv-eensgezindheid.nl

Succesvol optreden blokfluitgroep en leerlingenorkest

Heiloo – Op 18 oktober gaf het leerlingenorkest samen met de blokfluitgroep van de Radboudschool een bijzonder concert. Ter afsluiting van het blokfluitproject speelden 40 kinderen op de blokfluit en klapten mee met de K3 Hitmix. Zeven weken lang hadden de kinderen uit groep 4 heel hard gewerkt om blokfluit te leren spelen, noten te leren lezen en ritme gevoel te krijgen. Samen met wel 100 ouders, opa’s en oma’s en andere bekenden gaven ze een optreden in de de overvolle aula. De reacties waren overweldigend en veel kinderen wilden na afloop graag meer lessen volgen in het opstaporkest van Eensgezindheid.

Spelletjesmiddag Eensgezindheid

Heiloo – Op zondagmiddag 7 oktober werd er door de leerlingencommissie een gezellige spelletjesmiddag georganiseerd voor alle jeugdleden van Eensgezindheid.  De leden van het leerlingenorkest en het opstaporkest konden na een kennismakingsronde kiezen uit verschillende spelen.  In kleine groepjes werden spelletjes gespeeld als Halli Galli, Jenga, het weervolvenspel en Wiebeltoren.  Ook werd er Twister gespeeld met de hele groep tegelijk dat uiteraard voor hilarische momenten zorgde.

Eensgezindheid op bezoek bij AVRO Maestro

Op dit moment is de AVRO druk bezig met de productie van het nieuwe televisieprogramma ‘Maestro’. In ‘Maestro’ strijden negen bekende Nederlanders, met een passie voor klassieke muziek, om de titel ‘Maestro’. Ze gaan met elkaar de uitdaging aan om zich in acht weken te ontwikkelen tot dirigent van het orkest Holland Symfonia.

De AVRO heeft Eensgezindheid benaderd om haar leden de gelegenheid te geven om om als muziekliefhebber (en actief musicus) de opnames van dit programma bij te wonen.

Voor de eerste twee opnames hebben zij vrijkaarten beschikbaar gesteld.

Orkest Aanmelden via maestrobijwonen@avro.nl of op telefoonnummer 035 – 6717704.

 

Maestro is een groot succes in landen als Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden en Denemarken!

De 1e opname van Maestro is op dinsdagochtend 2 oktober 2012

Programma

Inloop 10.00 uur
Zaal open 10.30 uur
Aanvang 11.00 uur

De 2e opname van Maestro is op woensdagavond 3 oktober 2012

Programma

Inloop 19.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

Adres
Philharmonie
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
Telefoon: 023 – 512 12 12

Route & parkeren
Informatie op de website van Philharmonie

In memoriam Klaas Koelemaij (2)

Op vrijdag 21 september hebben wij met Eensgezindheid op bijzonder mooie wijze afscheid genomen van onze Klaas Koelemaij. Bijna het hele grootorkest was aanwezig in Schagen om zijn geliefde “Mac The Knife”, “Fly me to the Moon” en uiteraard de mars “Harba Lorifa”” te spelen tijdens de afscheidsplechtigheid. Wat een geweldige hoeveelheid mensen met mooie verhalen over zijn inspirerende leven was dat!

Tijdens de voorafgaande repetitie op 20 september hebben Klaas herdacht met het spelen van zijn muziek maar ook met een monumentje op zijn plek in het orkest met enkele spullen die aan hem doen denken.

 

 

 

In memoriam Klaas Koelemaij

Op zaterdag 15 september is onze baritonsaxofonist Klaas Koelemaij tijdens het wandelen langs het wad geheel onverwacht aan een hartstilstand overleden. Klaas is eind jaren zestig begonnen in de drumband van Eensgezindheid Heiloo en heeft daarna vele jaren zowel sopraan-, alt-, tenor- als baritonsaxofoon in het grootorkest gespeeld. 

 

Klaas KoelemaijIn de periode  1981 – 1992 was Klaas secretaris van Eensgezindheid. Daarnaast was Klaas zeer betrokken bij de gang van zaken binnen de vereniging. Hij was een levensgenieter in hart en nieren en een bijzonder sociaal mens die met iedereen goed kon opschieten.  Hij was een goede muzikant  en had op geheel eigen wijze een aandeel in de muziek die de vereniging speelde.  Zo heeft hij de Harba Lorifa mars weer op het repertoire van de vereniging weten te brengen. De baritonsaxofoon die hij zijn laatste jaren speelde hing met elastiek aan elkaar maar hij wilde geen nieuw instrument van de vereniging.  Het was zijn instrument waar alleen hij fenomenaal op kon spelen. Daarnaast was Klaas een zeer actief lid binnen de oud papier commissie.

Wij wensen alle familie, vrienden en bekenden van Klaas veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Bestuur en leden van Muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo

Winterconcert op 15 december in Cultureel centrum De Strandwal

Heiloo – Op zaterdag 15 december geven het groot-, leerlingen- en opstaporkest een gezamenlijk Winterconcert tezamen met een bijzonder popkoor.  De locatie de theaterzaal (aula) van Cultureel Centrum De Strandwal, het vroegere ontmoetingscentrum van GGZ Heiloo gelegen aan de Olvendijk 2.

Sinds het najaar van 2012 is het ontmoetingscentrum omgetoverd in Cultureel centrum De Strandwal. De Strandwal is een verzamelnaam voor de unieke en monumentale panden op het domein van St. Willibrordus in Heiloo.

Nieuw opstaporkest van start

Heiloo – Op donderdag 20 september zal er gestart worden met een nieuw opstaporkest bestaande uit 10 kinderen uit groep 4 t/m 8.

Met behulp van een sopraanblokfluit zullen de leerlingen tijdens de eerste lessen onderwijs krijgen op het gebied van notenschrift, speeltechniek en samenspel.

Dynamische website voor Eensgezindheid

Vandaag is er een nieuwe interactieve website de lucht in gegaan voor Muziekvereniging Eensgezindheid. De vorige website voldeed niet meer aan de moderne sociale media eisen van deze tijd en moest vervangen worden.

Wij hopen dat dit medium zal bijdragen aan een actieve communicatie met Eensgezindheid en haar omgeving.

Start inschrijving opstaporkest

Heiloo – Tijdens de open dag van de Muziek- en Dansschool Heiloo aan ‘t Veld 1 te Heiloo op zaterdag 9 juni start de Heilooër muziekvereniging Eensgezindheid met de inschrijving voor het nieuwe opstaporkest.

In september 2012 start een speciaal opstaporkest dat bedoeld is voor leerlingen van groep 4 t/m 8 uit het basisonderwijs. Het betreft een speelse instrumentale oriëntatiecursus van 1 jaar, gericht op de blaasmuziek. Op een lichtvoetige wijze worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de verschillende mogelijkheden van de blaasmuziek.Met behulp van de sopraanblokfluit leren de leerlingen de eerste drie maanden de beginselen van het notenschrift, de blaastechniek, het samenspel etc. Ook wordt er aandacht besteed aan het muzikale voorstellingsvermogen. De leerlingen kunnen op deze wijze verder kennismaken met de muziekvereniging en de diverse mogelijkheden in het leerlingenorkest.

In het opstaporkest wordt er wekelijks les gegeven op donderdag van 18.30-19.00 uur in het repetitielokaal van de muziekvereniging in het bedrijfsgebouw van Ko Hartog aan De Oude Werf 18 te Heiloo. De lessen worden gegeven door een ervaren onderwijzeres uit het basisonderwijs.

Iedere leerling ontvangt van de vereniging een sopraanblokfluit, aantrekkelijk studiemateriaal en een bijbehorende CD. Met enkele weken kunnen de kinderen al leuke muziek spelen en thuis oefenen met een CD. Het opstaporkest zal langzaam maar zeker gaan meespelen in het leerlingenorkest waar ook andere blaasinstrumenten en slagwerk bespeeld worden. Ook zal het opstaporkest meewerken aan de concerten van Eensgezindheid, zoals bijvoorbeeld het Kerstconcert.

In juni 2013 kunnen de leerlingen zich vervolgens inschrijven op de Muziek- en Dansschool Heiloo waar zij tegen een gereduceerd tarief les kunnen krijgen op een ander in bruikleen gegeven instrument van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de trompet, de bugel, de klarinet, de dwarsfluit, de saxofoon of het slagwerk. Ook een privédocent kan tot de mogelijkheden behoren, maar dan is er geen gereduceerd tarief mogelijk. Vanaf september krijgen de leerlingen les op het nieuwe instrument op de muziekschool of bij de privédocent. Binnen afzienbare tijd is het vervolgens mogelijk mee te spelen op de repetities van het leerlingenorkest en tijdens het voorjaarsconcert van op hun zelfgekozen instrument. Het leerlingenorkest van Eensgezindheid repeteert op dezelfde avond als het opstaporkest in het bedrijfsgebouw van Ko Hartog aan De Oude Werf 18 te Heiloo aansluitend van 19.00 tot 19.45 uur.

Inschrijving voor het opstaporkest is mogelijk door het inschrijfformulier (dat via onderstaande link is te downloaden) in te vullen en te mailen naar: secretariaat@mv-eensgezindheid.nl. De kosten voor het opstaporkest bedragen slechts € 75,- per jaar inclusief in bruikleen een blokfluit, muziek en een lessenaar. De inschrijftermijn loopt t/m september 2012. Telefonische informatie is te verkrijgen via 072 5334851.

Het inschrijfformulier is te downloaden via: Inschrijfformulier Opstaporkest 2012/2013

Voorjaarsconcert Eensgezindheid en Spoetnik Orkestar

Heiloo – Op zaterdag 21 april gaf Muziekvereniging Eensgezindheid onder leiding van Ikina van der Aar haar traditionele Voorjaarsconcert, deze keer tezamen met Spoetnik Orkestar. Ook trad voor het eerst het opstaporkest op samen met het leerlingenorkest. Voor een volle zaal enthousiast publiek was er een opwindende mix van fanfare, in combinatie met zang en instrumenten als accordeon, viool, mandoline, trompet en saxofoon te horen. Er werd veel ritmisch geklapt en ook kwamen de nodige voetjes van de vloer. Het publiek was enthousiast en ook na afloop van het concert werd er tot in de late uurtjes muziek gemaakt door enkele muzikanten van Eensgezindheid en Spoetnik Orkestar.

 

 

 

 

 

 
Fotorapportage Voorjaarsconcert 2012