Uitgesteld: FKNR Fanfare promotieconcert

Vanuit het Impresariaat Militaire Muziek heeft er overleg plaatsgevonden met de commandant van de Fanfare van het Korps Nationale Reserve (FKNR), majoor Theo van Deelen, de Cultuurkoepel en Eensgezindheid Heiloo. Helaas is het onmogelijk gebleken om een concert te organiseren met 55 muzikanten op 2 meter onderlinge afstand. De zaal is weliswaar groot genoeg voor het orkest, maar daar zou dan maximaal 30 man publiek op 1,5 meter onderlinge afstand bij kunnen zitten. Het coronaprotocol en de voorschriften van het RIVM zorgen er dus helaas voor dat wij dit “Fanfare Promotie Concert” dat op zaterdag 7 november 2020 was gepland moeten uitstellen tot volgend jaar op zaterdag 27 november 2021.

FKNR op Taptoe

De Fanfare van het Korps Nationale Reserve (FKNR) is één van de vier orkesten van de Koninklijke Landmacht en ondersteunt primair het militair ceremonieel ten behoeve van het Koninklijk Huis, de Staat der Nederlanden, het Ministerie van Defensie en het Korps Nationale Reserve in het bijzonder.

De FKNR bestaat uit ruim 50 musici met een gedegen muzikale opleiding. Het orkest omlijst met militaire muziek de ceremoniële gebeurtenissen voor het Ministerie van Defensie, treedt op bij staatsaangelegenheden en in het bijzonder bij activiteiten van het Korps Nationale Reserve. De FKNR  werd in 1986 opgericht als tamboerkorps. Dit werd later uitgebreid naar een drumfanfare en daarna omgevormd tot een fanfareorkest. De thuisbasis is de Bernhardkazerne in Amersfoort.

FKNR In Concert

De FKNR kent het jaar door diverse hoogtepunten. Voorbeelden daarvan zijn de concerten, beëdigingen, commando-overdrachten, diploma- en medaille-uitreikingen, recepties, prijsuitreikingen, flashmobs, promotionele activiteiten, taptoes en open dagen. Belangrijke jaarlijks terugkerende optredens zijn die tijdens Prinsjesdag, het defilé in Den Haag ter gelegenheid van de Nationale Veteranendag en de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse.

FKNR in Marsformatie

Kaarten voor dit promotieconcert zijn helaas nog niet te bestellen. Lees de komende tijd meer over dit concert via onze sociale mediakanalen.

Meer info over het korps: FKNR.nl