Oproep aan gemeente Heiloo voor steun aan culturele verenigingen

Den Haag – De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft gemeenten in Nederland via een brief aan de wethouder Cultuur opgeroepen om haar sector financieel te steunen vanuit de extra ondersteuning van 150 miljoen euro die ze van het rijk toegewezen hebben gekregen.

Muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo heeft zowel de gemeente Heiloo als de lokale politieke partijen hierop nog eens gewezen.

De amateur-muzieksector heeft door de corona-crisis te maken met een omvangrijke derving van inkomsten.

Er hebben geen of nauwelijks optredens plaatsgevonden en steunacties konden door de maatregelen niet doorgaan.

Er is als onderdeel van het tweede grote steunpakket € 150 miljoen beschikbaar voor de culturele sectoren en ook nog eens € 68 miljoen vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK.

Dit voor cultuur bestemde pakket is niet specifiek geoormerkt en daarom loopt de amateur-muzieksector het risico onvoldoende in beeld te zijn en zodoende niet meegenomen wordt in de financiële ondersteuning.

Reacties zijn gesloten.