Grote klap voor muziekschool, bibliotheek en verenigingen in Heiloo

HEILOO – De bezuinigingen van 150.000 euro die in Heiloo volgend jaar moeten worden gehaald op kunst en cultuur komen vooral voor rekening van de Muziek- en Dansschool (60.000 euro) en de bibliotheek (40.000). De andere verenigingen krijgen een subsidiekorting van 2 procent, in totaal 15.000 euro boven de al eerder doorgevoerde bezuiniging van 16% op cultuur.

Verder wordt op basis van de nieuwe verdeelregels 37.500 euro aan subsidieaanvragen afgewezen en komt er 7500 euro minder voor internationale samenwerking. Er komt dan 10.000 euro beschikbaar voor vernieuwende activiteiten, zo besloot de gemeenteraad maandagavond.

muziekschool

 

Met de kerntakennota heeft de gemeenteraad verdeelregels vastgesteld voor wie wel en wie geen subsidies krijgt, en hoeveel. Criteria zijn onder andere dat onderscheidende activiteiten voor gaan, net als activiteiten voor mensen die zichzelf niet kunnen redden en voor jongeren. Extra aandacht is er voor activiteiten die jongeren en ouderen verbinden, een gezonde leefstijl bevorderen en voor innovatieve activiteiten.

De muziekschool krijgt volgend jaar minder geld voor individuele muzieklessen voor volwassenen (55.000 euro) en danslessen, omdat deze activiteiten niet onderscheidend genoeg zijn. Mensen met een laag inkomen kunnen ondersteuning krijgen, stipte CDA-fractievoorzitter Hessel Hiemstra aan. De bibliotheek zal vooral worden gekort op cultuureducatie en ontmoetingsactiviteiten. Volgens directrice Jeanette Braam is het waarschijnlijk niet nodig om afscheid te nemen van nog meer personeel.

De verdelingen konden geen genade vinden bij de oppositiepartijen in de raad. ,,We gaan de bibliotheek en de muziekschool in heel zwaar weer brengen”, zo zei PvdA-fractievoorzitter Ko Hemminga. Fons Hopman van D66 vond de nota ‘een gedrocht’. ,,Eerst wordt bepaald wie welke bezuinigingen kan dragen en dan wordt er een sausje van kernactiviteiten over gegoten. Een sausje met een rare smaak. Terugsturen naar de keuken.” Gevraagd naar een alternatief, stelde hij voor de kaasschaafmethode weer te gebruiken. Maar de raad wilde daar niet aan.

Wethouder Elly Beens stelde dat de bibliotheek vijf wettelijke taken heeft, maar dat de gemeente zelf mag bepalen op welk niveau die worden ingericht. Het college heeft gekozen om minder te doen aan cultuureducatie en ontmoeting. De coalitiepartijen waren het daar mee eens en namen de nota aan.

Bron: Noordhollands Dagblad

KNMO stelt open brief op voor gemeentebestuurders

Heiloo – KNMO heeft een open brief geschreven aan alle gemeentebestuurders. De komende periode staan de gemeenten voor grote uitdagingen. Met name de transitie van het sociale domein vraagt veel aandacht. Uiteraard heeft iedereen begrip voor de druk die hiermee op de gemeentelijke dienstverlening komt te staan. Uitvoering geven aan een omvangrijk dossier waarbij de financiële impact nog onzeker is maakt dat behoedzaam omgegaan dient te worden met de beperkte middelen die er zijn.

Toch wil de KNMO  wijzen op het belang van de actieve muziekverenigingen in de gemeentes  en de bijdrage die zij kunnen leveren aan de ontwikkeling van het sociaal domein. Juist de lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie zijn van groot belang. Deze voorzieningen bieden aan talloze kinderen en volwassenen een waardevolle basis in een periode waarin de druk op vrije tijd
van mensen is toegenomen.

Lees de volledige open brief van de KNMO aan de Nederlandse gemeenten..