Update: (her)start repetities donderdag 11 juni 2020

Het kabinet heeft besloten om de meeste maatregelen in het kader van het Coronavirus te versoepelen. Voor muziekverenigingen betekent dit dat repetities en concerten en alle overige samenkomsten (met maximaal 30 personen) vanaf 1 juni 2020 weer kunnen starten.

Repetitie met open ramen en op 2 meter onderlinge afstand

Omdat er in Nederland nog onduidelijkheid is over de verspreiding van het coronavirus tijdens het spelen op een blaasinstrument, heeft de muziekbond KNMO geadviseerd om eerst Duitse onderzoeken met blaasinstrumenten af te wachten. De resultaten van deze Duitse onderzoeken worden door de Nederlandse overheid en het RIVM als zeer bruikbaar geacht voor vergelijkbare orkesten in Nederland. Het KNMO zal op basis van deze onderzoeken een eigen protocol opstellen welke officieel goedgekeurd wordt door de het RIVM en de veiligheidsregio’s. Op basis van dit protocol kunnen verenigingen hun eigen (gebouwspecifieke) protocol opstellen.

Inmiddels is het (concept) protocol van de KNMO ontvangen en verwerkt in het protocol van Eensgezindheid. De verwachting is dat het (concept) protocol aanstaande dinsdag (met mogelijk minimale aanpassingen) definitief goedgekeurd gaat worden en we dus aanstaande donderdag gaan herstarten met de repetities!

Alle leden worden gevraagd om het repetitieprotocol goed door te lezen en zich goed voor te bereiden.

In overleg met bestuur en dirigent is daarom besloten om op donderdag 11 juni weer te starten met (buiten)repetities. Dat zijn er tot de zomerstop nog 4 en zonder pauzes van 20.00 tot 21.30 uur.

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen en de nieuwberichten rond het coronavirus volgen en we blijven de maatregelen van het RIVM zo veel mogelijk opvolgen. Mocht er meer nieuws te melden zijn die gevolgen kunnen hebben voor onze vereniging, dan houden we jullie daar uiteraard van op de hoogte.

Secretariaat

Eensgezindheid Heiloo

KNMO stelt open brief op voor gemeentebestuurders

Heiloo – KNMO heeft een open brief geschreven aan alle gemeentebestuurders. De komende periode staan de gemeenten voor grote uitdagingen. Met name de transitie van het sociale domein vraagt veel aandacht. Uiteraard heeft iedereen begrip voor de druk die hiermee op de gemeentelijke dienstverlening komt te staan. Uitvoering geven aan een omvangrijk dossier waarbij de financiële impact nog onzeker is maakt dat behoedzaam omgegaan dient te worden met de beperkte middelen die er zijn.

Toch wil de KNMO  wijzen op het belang van de actieve muziekverenigingen in de gemeentes  en de bijdrage die zij kunnen leveren aan de ontwikkeling van het sociaal domein. Juist de lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie zijn van groot belang. Deze voorzieningen bieden aan talloze kinderen en volwassenen een waardevolle basis in een periode waarin de druk op vrije tijd
van mensen is toegenomen.

Lees de volledige open brief van de KNMO aan de Nederlandse gemeenten..