Eensgezindheid Heiloo viert in 2018 haar 24e lustrum

Heiloo – Muziekvereniging Eensgezindheid  Heiloo viert  in 2018 haar 24e lustrum met enkele bijzondere concerten en een concertreis naar Schiermonnikoog.  

Eensgezindheid heeft sinds haar oprichting in 1898 een interessante geschiedenis opgebouwd met vele hoogte- en uiteraard ook dieptepunten. Vele mensen hebben door de jaren heen deelgenomen aan het nog steeds springlevende orkest. Mensen kwamen, mensen gingen; vele burgers, boeren,  buitenlui en notabelen hebben ooit een grote rol gespeeld in de roemruchte historie van de vereniging.

 

Gebrandschilderd raam in het gemeentehuis van Heiloo

In het gemeentehuis van Heiloo hangt een gebrandschilderd raam van wethouder A. J. C. Maas Geesteranus. Hij was voorzitter van Eensgezindheid in de roerige jaren 1910 tot 1939

Beginjaren

Sinds de oprichting in 1898 wordt ieder lustrum gevierd, al was dit in de roerige beginjaren niet altijd mogelijk. De eerste 25 jaar was er weinig reden tot feest vanwege diverse directiewisselingen, onrust in het dorp Heiloo en uiteraard de Eerste Wereldoorlog die ook invloed had op het ledental. Het werkelijk vieren van de lustrums gebeurde pas toen het orkest met een goed instrumentarium, een krachtig  bestuur en een talentvolle directeur diverse concoursen wist te bestormen en daar vele (eerste) prijzen wist te behalen.

Eensgezindheid in 1923 met daarop voor het eerst het vaandel uit het jaar 1922

Eensgezindheid in 1923 met daarop voor het eerst het vaandel uit het jaar 1922 dat werd aangeschaft ter gelegenheid van het behalen van een 2e prijs in de 3e afdeling. Dit vaandel werd dankzij de inzet van de heer Bruul op 1 februari 1923 aan de vereniging aangeboden. De onderofficier de heer Heijne werd aangezocht om als vaandeldrager te fungeren.

Het eerste grote jubileumfeest werd in 1933 gevierd met een groot Nationaal muziekconcours in Heiloo waarvoor zich maar liefst  49 Nederlandse orkesten zich hadden ingeschreven.  Dit concours was ook de aanleiding tot het bouwen van een muzieknis in het toenmalige muziekpark van Heiloo, gelijk aan de huidige muzieknis in De Hout in Alkmaar.

De muzieknis in het muziekpark te Heiloo werd gebouwd in 1933

De muzieknis in het muziekpark te Heiloo werd gebouwd in 1933 ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van Eensgezindheid

Hoogtepunten

In 1948 werd er ook een groot concours georganiseerd waarbij de vereniging in de superieure afdeling onder leiding van haar onvolprezen directeur Albert Meijns het hoogste aantal punten behaalde voor Liège Immortelle van F. Rousseau. Zij behaalde hiervoor zelfs de vergulde Koninklijke Eremedaille van H.M. de Koningin.

Tijdens het jubileum In 1948 telde Eensgezindheid 50 leden

Tijdens het jubileum In 1948 telde de vereniging 50 leden, waarvan 44 werkende leden en 1 leerling. Daarnaast waren er 318 donateurs. Het aantal behaalde prijzen was zo groot dat 1 vaandel veel te klein was om alles aan op te hangen.

Ook het 60 jarig bestaan in 1958 werd groots gevierd met een muziekfestival in Heiloo en met een receptie waarbij ook de nog drie levende  oprichters de heren G. Koning, C. Brouwer en Jb. Groot aanwezig waren.

Dieptepunten

Na de vele hoogtepunten volgden er ook regelmatig dieptepunten.  In het jaar 1955 ging het financieel en organisatorisch zo slecht dat er zelfs sprake was van een reorganisatie of liquidatie van de vereniging. Dankzij de inzet van enkele actieve leden werd deze impasse doorbroken waardoor er een herboren Eensgezindheid ontstond.

Bericht uit de Alkmaarse Courant uit 1955 waarbij na een diepe crisis het nieuw gekozen bestuur  haar plannen voor de toekomst van Eensgezindheid aankondigt

Door een goede onderlinge verstandhouding wist de vereniging iedere crisis weer te doorstaan. Het resultaat van een crisis was soms ook dat er nieuwe verenigingen ontstonden als de Heilooër Boskapel, de fanfare Sint Caecilia en het Trompetterkorps Heiloo.

Toekomst

Ervaringen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Tegenwoordig is het met alle veranderingen in de samenleving en teruglopende inkomsten ook lastig om het hoofd boven water te houden.  Daarom wordt er tegenwoordig met een beleidsplan gewerkt wat een duidelijke richting geeft aan een toekomstbestendige koers van de vereniging.

Eensgezindheid tijdens het Klank en Kleur concert in 2016

Eensgezindheid tijdens het Klank en Kleur concert in 2016. Dankzij de aantrekkelijke themaconcerten, bijzondere gastoptredens, vernieuwende muziek en bijzondere licht- en geluidstechnieken weet ook dit orkest toekomstbestendig te blijven

Oorspronkelijke doel

Het mooie daarbij is dat het oorspronkelijke doel uit 1898 nog steeds van toepassing is, namelijk  het muziek maken vóór en samen met mensen die op zoek zijn naar uitdagende muziek, een sociale kring, sfeervolle concerten en uiteraard ook veel gezelligheid.

Reacties zijn gesloten.