Nieuwsarchief

KERSTCONCERT MET ORKEST,KOOR, PIANO EN SAMENZANG

Geplaatst: 20-12-2010

Heiloo – Zaterdagavond 18 december vond in de Ter Coulsterkerk het traditionele kerstconcert plaats van het groot- en leerlingenorkest tezamen met het speciaal voor dit concert samengesteld de projectkoor. Onder leiding van Ikina van der Aar en Marloes Valkering op piano was er een zeer afwisselend programma te horen, voor een groot publiek dat ondanks de sneeuw toch aanwezig was. Wethouder van Kunst en Cultuur Jacob Ouderkerken opende het concert met een pleidooi om de inzet van alle vrijwilligers te steunen in hun werk voor de vereniging.


Kerstconcert 2010

Er waren door de gladheid op de weg deze avond wel de nodige afberichten van zowel koor- als orkestleden, maar ondanks de beperkte bezetting was dit in de muziek niet te merken. Ikina heeft in vijf weken tijd een behoorlijke prestatie verricht daar zij nog weinig ervaring had in het leiden van een koor, laat staan in het leiden van een projectkoor dat bestaat uit personen die niet met elkaar zijn verbonden zijn maar zijn samengesteld. De kwaliteit van het koor bleek dit jaar erg hoog te liggen en er werden best lastige koorwerken gezonden als het werk Holy Child van David Palmer. Voor Marloes Valkering was het ook voor het eerst dat zij op piano een koor mocht begeleiden. Ook zij vond het een bezondere en leuke ervaring. Ikina wist ook het orkest in enkele weken tijd goed voor te bereiden op dit kerstconcert. Dit concert was feitelijk haar eerst kerstconcert met Eensgezindheid waarbij zij ook met het orkest nog de nodige nieuwe werken moest instuderen.

Fotorapportage
Filmpje optreden opstaporkest

DYNAMISCH CONCERT EENSGEZINDHEID MET VEEL PUBLIEKSPARTICIPATIE

Geplaatst: 07-11-2010

Heiloo – Zaterdagavond vond in de Ter Coulsterkerk het Najaarsconcert plaats van Muziekvereniging Eensgezindheid en de slagwerkgroep van Sherwin Kirindongo. Onder leiding van de nieuwe dirigent Ikina van der Aar traden zowel het leerlingen- als grootorkest op afwisselend met Braziliaanse slagwerksessies. Ook het opstaporkest gaf haar eerste optreden.

Ikina wist in de korte periode dat ze nu voor het orkest staat een goed resultaat neer te zetten. Sinds eind september is er intensief naar dit concert toegewerkt en dat was tijdens het concert goed te horen. Het orkest speelde “Aria” van Robert Finn met Saskia Bos solo op euphonium op zodanige wijze dat er optimaal van de akoestiek van de kerk gebruik werd gemaakt. Dat was ook het geval met het werk “Tricky Trombone” waarbij Kirsten Peters de solo speelde op trombone. Het versterkende effect had ook tot gevolg dat de dynamiek duidelijk op de voorgrond trad waardoor de sterke passages soms te luid werden. Dat was zeker het geval bij de slagwerkgroep die het publiek behoorlijk aan het opzwepen was met originele samba’s. Sherwin liet het publiek oefenen om verschillende ritmes te klappen en liet daarna zijn slagwerkgroep op fantastische hierin te participeren. Maar ook andersom was het de slagwerkgroep die het publiek liet meedoen met enthousiast geklap en geroep. Participatie was er ook tijdens het spelen van een Argentijnse Tango toen op er op uitnodiging van de dirigent ook daadwerkelijk een tango gedanst werd.


Najaarsconcert 2010

Eensgezindheid bereid zich nu voor op het kerstconcert dat op 18 december gaat plaatsvinden. Daartoe wordt er ook een koor opgericht dat zaterdag 13 november gaat starten met de repetities. Informatie over dit koor is te vinden op deze site.

Fotorapportage

INSCHRIJVING KERSTKOOR VAN START

Geplaatst: 01-09-2010

Heiloo – Muziekvereniging Eensgezindheid start in november weer met het project waarbij er in groepsverband gezongen kan worden door mensen uit Heiloo en omstreken. Na vijf repetities zal er op 18 december 2010 een concert gegeven worden tezamen met muziekvereniging Eensgezindheid in Heiloo


Het Kerstconcert van Eensgezindheid is geschikt voor de hele familie…

Na het succes van vorig jaar gaat er bij voldoende belangstelling ook dit jaar weer gestart worden met het kerstkoor, welke bedoeld is voor iedereen vanaf 18 jaar, die het fijn vinden een aantal sfeervolle Engelse, Duitse en Nederlandse Carols te zingen met anderen. Om deel te kunnen nemen hoeft men geen koorervaring te hebben, hoewel koorzangers uiteraard ook van harte welkom zijn. Er wordt gestreefd naar een gemengd koor van minimaal 40 mannen en vrouwen in diverse leeftijdscategorieën. Het repertoire zal naast enkele bekende en sfeervolle kerstsongs ook bestaan uit enkele moderne composities. De repetities vinden plaats in de aula van de Muziek- en Dansschool Heiloo op zaterdagmiddagen van 15.30 – 17.30 uur op 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december 2010. De repetities zullen plaatsvinden onder leiding van dirigent Ikina van der Aar uit Heiloo. Het kerstkoor en het orkest van Eensgezindheid zullen een gezamenlijk kerstconcert verzorgen op zaterdagavond 18 december 2010 vanaf 20.00 uur in de grote zaal van de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 te Heiloo. De inschrijfkosten voor deelname aan het project bedragen € 25,- per persoon. Inschrijving voor het kerstkoor is alleen mogelijk door het inschrijfformulier (dat via onderstaande link is te downloaden) in te vullen en te mailen naar: secretariaat@mv-eensgezindheid.nl. Verdere informatie is te verkrijgen via het informatienummer 072 5334851. De inschrijving eindigt op 30 oktober 2010.

Het inschrijfformulier is te downloaden via:Inschrijfformulier projectkoor 2010

EENSGEZINDHEID START OPSTAPORKEST

Geplaatst: 02-09-2010

Heiloo – Muziekvereniging Eensgezindheid uit Heiloo start op 23 september 2010 weer met een opstaporkest dat bedoeld is voor leerlingen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Het betreft een speelse instrumentale oriëntatiecursus van 1 jaar gericht op de blaasmuziek. Op een lichtvoetige wijze worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de verschillende mogelijkheden van de blaasmuziek.

Met behulp van de sopraanblokfluit leren de leerlingen de eerste drie maanden de beginselen van het notenschrift, de blaastechniek, het samenspel etc. Ook wordt er aandacht besteed aan het muzikale voorstellingsvermogen. De leerlingen kunnen op deze wijze kennismaken met de muziekvereniging en de diverse mogelijkheden in het leerlingenorkest. In het opstaporkest wordt er wekelijks les gegeven op donderdag van 18.30-19.00 uur in het repetitielokaal van de muziekvereniging in het bedrijfsgebouw van Ko Hartog aan De Oude Werf 18 te Heiloo. De lessen worden gegeven door een ervaren onderwijzeres uit het basisonderwijs. Leerlingen ontvangen van de vereniging een sopraanblokfluit, aantrekkelijk studiemateriaal en een bijbehorende CD. Met vier weken kunnen de kinderen al leuke muziek spelen en thuis oefenen met een CD. Het opstaporkest zal in de loop van het lesjaar meewerken aan diverse concerten van zowel het leerlingen- als grootorkest van Eensgezindheid. Leerlingen van het opstaporkest kunnen na het eerste jaar overstappen op een ander blaasinstrument en zullen langzaam maar zeker gaan meespelen in het leerlingenorkest van de vereniging. Vanaf juni 2011 kunnen de leerlingen zich vervolgens inschrijven bij de Muziek- en Dansschool Heiloo waar zij tegen een gereduceerd tarief les kunnen krijgen op een instrument van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de trompet, de trombone, de klarinet, de dwarsfluit, de saxofoon of het slagwerk.Het opstaporkest treedt ook op tijdens concerten

Inschrijving voor het opstaporkest is mogelijk door het inschrijfformulier (dat via onderstaande link is te downloaden) in te vullen en te mailen naar: secretariaat@mv-eensgezindheid.nl. De kosten voor het opstaporkest bedragen slechts € 70,- per jaar inclusief in bruikleen een blokfluit, muziek en een lessenaar. De inschrijftermijn loopt tot 23 september 2010. Telefonische informatie is te verkrijgen via 072 5334851.

Het inschrijfformulier is te downloaden via: Inschrijfformulier Opstaporkest 2010
IKINA VAN DER AAR NIEUWE DIRIGENT EENSGEZINDHEID

Geplaatst: 07-06-2010

Heiloo – Na een periode met verschillende proefdirecties in aanloop tot het voorjaarsconcert werd er op 12 april 2010 voorafgaand aan de repetitie een dirigenten verkiezing gehouden. Alle leden boven de 16 jaar kregen de gelegenheid om uit de 4 geselecteerde kandidaten een 1e, 2e, 3e en 4e keuze in te vullen op een stembiljet. Ikina van der Aar uit Heiloo kreeg de meeste punten en werd als eerste gevraagd om dirigent van Eensgezindheid te worden.

Ikina van der Aar. Foto: Michel Mulder

Inmiddels heeft Ikina verder kennis kunnen maken met alle onderdelen van het orkest. Ze heeft inmiddels enkele keren het leerlingenorkest en grootorkest gedirigeerd en heeft het voorjaarsconcert onder leiding van Jan Schut bijgewoond. Omdat zij momenteel nog op de donderdagavond voor Muziekvereniging Venhuizen staat is er tijdelijk vervanging voor haar geregeld. Op 17 sepember 2010 zal zij haar laatste concert dirigeren in Venhuizen en dan zal zij definitief naar Heiloo komen. Ikina heeft aangegeven erg blij te zijn met deze nieuwe betrekking en ziet voor haar bij de vereniging een mooie muzikale toekomst te gemoed.

VOORJAARSCONCERT IN TEKEN VAN WERELDMUZIEK

Geplaatst: 25-04-2010


Het slot met een spetterend Tulpen uit Amsterdam

Heiloo – Het voorjaarsconcert van Eensgezindheid en The Fifty Singers onder leiding van Jan Schut en Lonneke Lute werd dit jaar prima bezocht door een enthousiast publiek. Het concert was voor Eensgezindheid bijzonder te noemen daar zij na de beeindiging van de samenwerking met haar vorige dirigent Cees Brugman feitelijk geen dirigent meer had om naar het concert toe te werken. Daarom was het fantastisch dat er meerdere dirigenten solliciteerden naar de functie en er door middel van proefdirecties toch de nodige orkeststukken gerepeteerd konden worden.

Bijzonder was ook het feit dat dirigent Jan Schut enkele repetities en het concert wilde leiden. Ondanks het feit dat hij zijn sporen in de harmonie- men fanfarewereld al ruimschoots heeft verdient en normaliter voor toporkesten staat, leek het hem toch leuk om ook eens wat dichter bij huis voor een orkest te staan. De voorbereidende repetities waren voor de leden al een feest en het concert was een ware happening voor zowel de orkestleden, het koor en het publiek. Jan Schut haalt op plezierige wijze alles uit de kast wat in het orkest zit, benadrukt de positieve kanten en de wat mindere passages weet hij op een nette manier minder belangrijk te maken.

The Fifty Singers waren op dit concert ook behoorlijk in hun nopjes met het optreden onder leiding van Lonneke Lute. Normaliter geven zij namelijk niet dergelijke concerten maar dankzij de samenwerking met Eensgezindheid was dit optreden ook voor hun een groot succes.

Fotorapportage

EENSGEZINDHEID KIEST EEN NIEUWE DIRIGENT

Geplaatst: 20-02-2010

Heiloo – In het jaar van de gemeenteraads- en landelijke verkiezingen organiseert ook Muziekvereniging Eensgezindheid een verkiezing en wel voor een nieuwe dirigent(e). Na het vertrek van de huidige dirigent hebben zich inmiddels meerdere kandidaat-dirigenten gesolliciteerd naar deze aantrekkelijke functie.

Vanwege het geplande concert op 24 april hebben de leden gekozen om op 18 februari te starten met een serie proefdirecties met de kandidaten die door het bestuur in eerste instantie geselecteerd zijn. Met deze kandidaten worden gesprekken gevoerd om te kijken of ze passen binnen het functieprofiel van de vacature. Inmiddels is er en repetitieschema opgesteld met proefdirecties en invaldirecties om uiteindelijk zo goed mogelijk de muziek in te kunnen studeren voor het concert op 24 april en tegelijkertijd de leden de kans te geven om kennis te maken met de kandidaten. Zodra de kandidaten enkele proefdirecties hebben gedaan, zullen de leden onder toeziend oog van een door de ledenvergadering gekozen verkiezingscommissie opgeroepen worden te stemmen door een persoonlijke 1e, 2e, 3e en 4e keuze aan te geven op een stembiljet. Door middel van een puntentelling (een 1e keuze levert de meeste punten op) zal in korte tijd bekend zijn wie na 1 mei 2010 de nieuwe dirigent van Eensgezindheid gaat worden.

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.