Coronamaatregelen

Inmiddels zijn bij onze muziekvereniging de repetities weer gestart. De komende maanden zal de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) samen met haar samenwerkingspartners actief betrokken blijven bij alle ontwikkelingen en zich ook inzetten om daar waar nodig en gevraagd informatie te verschaffen.

Naast muziekverenigingen wordt de KNMO ook veelvuldig benaderd door overheden (gemeenten en veiligheidsregio’s) om informatie te verstrekken over de richtlijnen maar ook over de manier hoe onze sector georganiseerd is, wat er nodig is in de toekomst etc.

Als er op lokaal niveau (gemeente/veiligheidsregio) vragen zijn over het protocol kan er altijd contact gezocht worden met de KNMO. Op die manier kunnen we lokale overheden assisteren bij een correcte uitleg/uitvoering van de richtlijnen.

Reacties zijn gesloten.