Frank Bollebakker op de bok bij Eensgezindheid

Heiloo – Na een sollicitatieprocedure die bijna net zo lang duurde als de kabinetsformatie, heeft Muziekvereniging Eensgezindheid eindelijk haar nieuwe  dirigent gevonden. Met een ruime meerderheid der stemmen in twee stemrondes werd Frank Bollebakker door het bestuur gevraagd om dirigent van Eensgezindheid te worden.

Frank is een beroepsdirigent, die op het conservatorium in Alkmaar bij Jan Schut muziekdirectie studeerde en daarnaast ook trompet en piano. Zijn eerste serieuze muzikale ervaringen heeft hij opgedaan tijdens zijn studie in de zomermaanden waar hij als jeugdleider in het Amerikaanse Blue Lake Fine Arts Camp kon werken. Dit kamp heeft tot doel om met jonge mensen intensief met muziek bezig te zijn. Deze ervaringen zijn voor hem uiterst waardevol gebleken en hebben nog steeds hun uitwerking in de manier waarop Frank leiding geeft.

 

Frank Bollebakker in actie bij AMVZ Zeewolde

Frank werkt tijdens de repetities met een uitgedachte aanpak. Muzikanten in amateurorkesten zijn voor hem muziekliefhebbers, mensen die voor hun hobby muziek willen maken. Hij ziet en hoort snel wat de mogelijkheden van een amateurorkest zijn en haalt  daar op originele wijze al het mogelijke uit. Muzikanten die het notenschrift matig beheersen helpt hij graag met het voorzingen van de muziek of met het klappen van ritmes. Hij verlangt van iedere muzikant dat zij hun best doen tijdens de repetities, maar het moet ook gezellig blijven met een grap op zijn tijd.

Frank Bollebakker start op 30 november en gaat dan werken aan het eerstvolgende concert in het jubileumjaar 2018.